© BeKa                                                                                                      
 
Ozanlar Web Sitesi

 

Aşık Katibi (© BeKa)

                         Fotoğraf: Bekir Karadeniz

 

Güzide Ana©

18. yüzyılın 2. yarısında yaşadı. Asıl adı Güzide'dir. Gelenekleri ve şiiri küçük yaşlardan itibaren babası Feyzullah Çelebi'den ve  Hacı Bektaş dergahındaki öteki ileri gelenlerden öğrendi.

Şiirlerindeki genel ifadelerden yola çıkılarak iyi bir eğitim gördüğü varsayılan Katibi, Güzide Ana olarak da bilinir.

Şiirlerinde hem adını hem de Katibi mahlasını kullandı. Bundan dolayı Katibi adlı öteki aşıklarla karıştırıldı. Güzide Ana, döneminde haklı ile haksız arasındaki sınırları özenle koruduğu ve bundan dolayı da günümüze ulaşan ve özellikle Alevi-Bektaşi çevresinde örnek bir kişilik olarak kabul edilir.

Çeşitli konuları işleyen Katibi'nin, sonraki dönemlerde de başka birçok kişi tarafından bestelendi ve günümüze ulaştı. Bazı şiirleri ise Katibi adlı öteki şairlerle karıştırıldı.

Hacı Bektaş dergahında öldü ve orada toprağa verildi.


Gönül
 
Bir dem kararın yok dağlar başında
Nice bir Mecnun’a dönersin gönül
Cümle halk-ı alem kendi işinde
Sen aşkın narına yanarsın gönül
 
Gevherini her sarrafa satamaz
Gece gündüz gamda yanıp yatamaz
Belli bir mekanda karar tutamaz
Her dem daldan dala konarsın gönül
 
Bülbüle işaret olsa gülünden
Ne güzel maniler söyler dilinden
Hercai bivefa yarin elinden
Zehri nuş eyleyip kanarsın gönül
 
Katibi bilmedim çeşm-i siyahı
Kendine yar etme zar ile ahı
Yükseklere çıkıp gahı begahı
Gün olup alçağa inersin gönül

Kardaş
 
Sana bir nasihatim var
Gel yanıma hele kardaş
Uzakta arayıp gezme
Gitme elden ele kardaş
 
Harama sunma elini
Kötüden sakın kendini
Bazen hivzeyle dilini
Dilden gelir bela kardaş
 
Yarar isen dosta yara
Bulasın derdine çara
Her suyun geçidin ara
Gitmeyesin sele kardaş
 
Dinle okunan fermanı
Bulasın derde dermanı
Terse savurma harmanı
Dane gider yele kardaş
 
Ziyankar olma komşuya
Sırrını açma naşiye
Uyma hal bilmez kişiye
Taş getirir yola kardaş
 
Dünya bir acayip haldır
Kimi elif kimi dal’dır
Bu bir başka derin göldür
Düşmeyesin göle kardaş
 
Katibi’m geldim cihana
Çok şükür olsun sübhana
Halını arzeyle sultana
Mihnet etme kula kardaş

 

İhsan Öztürk ● Gönül (Söz: Katibi ● Müzik: Sadık Dinçer)

 

Önceki                                                                                                                        Sonraki

 
www.FolklorEdebiyat.com