© BeKa                                                                                                      
 
Ozanlar Web Sitesi

 

Aşık İlhami (© Şeref Taşlıova)

           Fotoğraf: Ş. Taşlıova arşivi

 

Aşık İlhami©

1932-3 Mayıs 1987. Arpaçay’ın Büyükperkit (şimdiki adı Büyükçatma) köyünde doğdu. Asıl adı Hamit Demir’dir. Okula gitme olanağı bulamadı. Ancak okuma yazmayı sonradan öğrendi.

Aşıklığa olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Köylerine gelip giden aşıklar aracılığıyla bilgisini pekiştirdi. İlk gençliğinde Kars’a giderek dönemin bilen aşıklarının yanında kendini geliştirdi. Aşık Gülistan, Aşık Bayrami ve Aşık Deryami gibi döneminin önemli aşıklarıyla dolaştı.

Konya Aşıkları Bayramına 1967 yılından itibaren düzenli olarak katıldı. Çeşitli dallarda birincilikler kazandı. Birçok kez Türkiye ve Türkiye dışında çeşitli şenlik ve yarışmaya katıldı.

İlhami Demir »Suhal ile Madina Sultan«, Muhammet Şah ile Narmina« ve »Kahraman Kasım ile Pakize Sultan« adlı türkülü hikayeleri oluşturdu. Ayrıca yaşamı ve şiirleri değişik tezlere konu oldu.

Aşık İlhami, Gebze’de öldü ve orada toprağa verildi.


Demiş
 
Bir gün nazlı yardan bir haber aldım
Ah çekmiş içerden zardayım demiş
Ciğer yareliyim gamla bir oldum
Tez gel Mansur gibi dardayım demiş
 
Demiş gözlerimden dökerim yaşı
Arar da bulamam sen bağrı daşı
Sardı her yanımı sevda ataşı
Gülistan köyünde nardayım demiş
 
Bugün eşitmişim yaslıyım yaslı
Hürümdür melektir o yarin nesli
İlhami der dertliyim eylerim faslı
Çünkü sevdiceğim zordayım demiş

Sen
 
Garip gönlüm dünya için ne girdin çileye sen
Emel kazan ki giresin cenneti alaya sen
Kainatı var eyleyen alemin rahmanıdır
Her zulüme sabır eyle çıkasın felaya sen
 
Mevlasına inananlar mağfiret affındadır
Cevherine nazar etmek kün emri gafındadır
Cümle beşer ibadetle melekler safındadır
Çalış layık görülesin Allah-ül alaya sen
 
İlhami der bu çektiğim sevda ile cebadır
Şuheda da kefen varsa evliyada abadır
Adem-i Adem eyleyen Ensar-ı erbadır
Sakın nefesine bağlanıp düşme bu nalaya sen

 

Aşık İlhami ▪ Yavaş Yavaş (Söz & Müzik: Aşık İlhami)

 

Önceki                                                                                                                        Sonraki

 
www.FolklorEdebiyat.com