© BeKa                                                                                                      
 
Ozanlar Web Sitesi

 

Virani (Temsili Resim)

         Resim: M. Halid Bayrı arşivi

 

Virani©

16. yüzyılın 2. yarısı ile 17. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadı. Eğriboz adasında doğduğu kabul edilmektedir. İyi bir eğitim aldı. Türkçe ve Osmanlıcanın dışında Arapça ve Farsça öğrendi.

Hurufiliği benimsemiş bir Bektaşi aşığı olan Virani, bir süre Necef'te Ali'nin türbesinde türbedarlık ve babalık yaptı.

Bektaşiliğin ikinci piri Balım Sultan'dan el aldı. Şah Abbas'la (1587-1618) görüştü. Anadolu'nun bir çok yerini ve daha sonra da, Bulgaristan'da Deliorman ve Debruca'yı dolaştı. Necef’ten dönüşünde, Deliorman yöresinde bulunan Demir Baba Tekkesini ziyaret etti ve ondan icazet aldı.

Şiirlerinin toplandığı divanı bugüne ulaşabildi. Virani, Bektaşi düşüncesini işlediği yüzlerce şiirini de aruz vezniyle yazdı. Ancak halk arasında yayılanlar daha çok hece ölçüsüyle yazılanlardır.

Virani, Demir Baba Tekkesinden ayrıldıktan sonra Otman Baba’yı ziyaret etmek üzere yolunun üzerinde uğradığı Karlıova’daki Hafızzade Türbesinde rahatsızlandı ve öldü. Mezarı türbenin avlusundadır.


Ali
 
İstemem alemde gayrı meyveyi
Tadına doyulmaz balımdır Ali
İstemem eşyayı verseler dahi
Korkmazam sümbülüm gülümdür Ali
 
Ali’mdir kadehim Ali’mdir şişe
Alim sahralarda morlu menemşe
Ali’m dolu yedi iklim dört köşe
Ali’m saki Kevser dolumdur Ali
 
Virani’yim şimdi düştüm derdine
Vücudum gark oldu çile bendine
Gönül sormaz oldu kendi kendine
Söyler dergahımda dilimdir Ali

Dertliyim
 
Nedir hey erenler benim yandığım
Halden bilmez yar elinden dertliyim
Bu aşkın ateşi yaktı sinemi
Pervaneyim nar elinden dertliyim
 
Gafletten uyandım gözümü açtım
Aşkın küresinde kaynadım piştim
Yavru şahan gibi tuzağa düştüm
Kurtulamam tor elinden dertliyim
 
Bin bir niyaz edip eğledi beni
Bir kadim ikrara bağladı beni
Gül iken dikene dağladı beni
Kokulatmaz har elinden dertliyim
 
Çıktım şu alemi seyran etmeye
İkrar verdim bu ikrarı gütmeye
İndim bedestana pazar etmeye
Şimdi gezer şar elinden dertliyim
 
Virani’yim çeker yarin kahrını
Doldur ver içeyim aşkın zehrini
Muhabbete saldık gönül bahrini
Geçti zaman zar elinden dertliyim

 

Yavuz Top ● Dertliyim (Söz: Virani ● MüziK: Nesim Çimen)

 

Önceki                                                                                                                        Sonraki

 
www.FolklorEdebiyat.com